Tag Archives: Afkortings

Die Taaltrommel 16 November 2020 – Afkortings

Vandag haal ons ’n paar afkortings uit die Taaltrommel en vind uit waarvoor dit staan: ABV                 Afrikaanse Bybelvertaling ATKV               Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging ATR                 Afrikaanse Taalraad AWS                Afrikaanse woordelys en spelreëls FAK                 Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge HAT                 Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal NALN              Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum […]