Tag Archives: Afrikaans

Woord van die week – 26 April 2021: Beroepshigiëne

beroepshigiëne s.nw. Die antisipasie, herkenning, evaluering en kontrolering van toestande wat ontstaan in of vanuit die werkplek en wat siekte of ’n nadelige effek op die gesondheid van persone kan veroorsaak. (BRONNE: Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993, soos gewysig: Wysigingswet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 181 van 1993; Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van […]

Die Taaltrommel 26 April 2021: Tongknopers

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Tongknopers verskaf altyd baie pret. Probeer dit so vinnig moontlik sê sonder om oor jou woorde te struikel: Die sonskyn skuif skuins oor die skyf. Ryk Rosie van Reenen ruk aan die toom en ry reg rondom die rooi roosboom. […]

Boekgesprek – Weerbare weemoed: Vertalings van Luuk Gruwez se gedigte sedert 2008

Die Vrystaat Kunstefees bied vanaf 19 tot 22 April 2021 ’n Vlaamse Week aan waartydens bekende Suid-Afrikaanse en Vlaamse skrywers en digters gaan optree. Op Maandag 19 April om 17:30 gesels Luuk Gruwez en Hennie van Coller oor Weerbare weemoed. Hierdie regstreekse gesprek kan virtueel gevolg word op die Facebook-blad van die Vrystaat Kunstefees by […]

Woord van die week – 29 Maart 2021: Pantomime

pantomime s.nw. 1 Voorstelling van ’n handeling alleen deur gebare, dans, ens., sonder woorde 2 Britse teatervorm gebaseer op ’n feëverhaal of sprokie, met musiek en vrolike grappe, gewoonlik rondom Kersfees opgevoer. (BRONNE: PharosAanlyn)