Tag Archives: Afrikaans

Die Taaltrommel 3 Augustus 2020 – Homoniem

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Wat is ’n homoniem? homoniem s.nw. ’n Woord wat dieselfde klank- en spelvorm as ’n ander woord in dieselfde taal het, maar in betekenis en herkoms verskil, bv. graaf (tuingereedskap) en graaf (edelman). Voorbeeldsin waarin dieselfde woord verskillende betekenisse het: Sy laat […]

Skrywersaanhaling van die week – 3 Augustus 2020

“Daar ís Afrikaanstaliges, wit en bruin, wat hulle losmaak van die taal en besluit om hul kinders Engels te maak en op te voed. Wat nodig is, is nie die losmaak van Afrikaans van sekere groepe of hul identiteit nie, maar eerder ‘n hegter vasbind van Afrikaans aan alle groepe.” J.C. (Jaap) Steyn (31 Julie […]

Spreekwoord van die week – 3 Augustus 2020

’n Wet van Mede en Perse ’n Wet waaraan niks verander mag word nie. Die inwoners van Medië, ’n antieke land van Wes-Asië (vandag se Azerbaidjan, Koerdistan en ’n deel van Iran) het in 621 v.C. die Perse oorwin en Ninevé saam met die Babiloniërs verwoes. In 550 v.C. is die Mede deur die Persiese […]

Woord van die week – 3 Augustus 2020

drakonies b.nw. Onregmatig of wreedaardig streng. Uit Nederlands: draconisch (1863). Nederlandse draconisch is ‘n afleiding van die Griekse persoonsnaam Dracon, die wrede Atheense wetgewer van omstreeks 621 v.C. wat van die geringste oortreding ‘n halsmisdaad gemaak het. Sy naam beteken waarskynlik “skerpsiende”. (Bron: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)

Die Taaltrommel 27 Julie 2020 – Kolofon

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. kolofon s.nw. Mededeling, meestal aan die slot of op die keersy van die titelblad van ’n boek, bevattende onder meer die naam van die drukker, datum van voltooiing, lettertipe gebruik, soort papier. (Oorsprong: Grieks: kolophon spits) (Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, […]