Tag Archives: Afrikaans

Die Taaltrommel 15 November 2021: Gespierde Afrikaans

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Nog ’n paar voorbeelde van woorde wat gerus met die volgende “gespierde” Afrikaanse woorde vervang kan word: resente                        onlangse retrospektief                terugskouend siteer                           aanhaal stabiel                          bestendig suspisie                       vermoede (BRON: “Gespierde Afrikaans”, LitNet, 2021-11-15)

Spreekwoord van die week – 15 November 2021: Laat die son nie ondergaan oor jou boosheid nie.

Laat die son nie ondergaan oor jou boosheid nie. As jy met iemand rusie maak, moet jy vóór sononder weer vrede maak. (BRON: Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom)

Die Taaltrommel 8 November 2021: Eetmaal en Etmal

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Sommige woorde lyk amper dieselfde, maar het nie dieselfde betekenis nie. Wat is die verskil tussen ’n “eetmaal” en ’n “etmaal”? eetmaal s.nw.: deftige maal; feesmaal: Besoekers op ’n eetmaal onthaal. etmaal s.nw.: tydperk van 24 uur: Neem twee tablette […]