Tag Archives: Artefak

Woord van die week – 17 Mei 2021: Artefak

artefak s.nw. 1 (Eenvoudige) voorwerp deur mense in prehistoriese tye gemaak. 2 Selfaangebringde huidletsel om aandag te trek. 3 Enige verandering aan ’n natuurlike struktuur wat deur menslike hantering of manipulasie ontstaan. 4 Werktuig. Oorsprong: Latyn: ars kuns + facere maak (BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)