Tag Archives: AWS

Die Taaltrommel 14 Desember 2020: Geskiedkundig en histories

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Wat is die verskil tussen geskiedkundig en histories? Die byvoeglike naamwoord “geskiedkundig” slaan op kennis van die geskiedenis, byvoorbeeld geskiedkundige navorsing. Belangrike ou geboue en gebeurtenisse in die verlede is “histories”. ’n Gebeurtenis kan wel van geskiedkundige belang wees. (Bron: […]

Die Taaltrommel 7 Desember 2020: Negatief

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Die woord “negatief” kom in die soeklig. Deesdae is dit goeie nuus as jou Corona-19-toets negatief is, maar moenie “negatief” in alle gevalle/kontekste gebruik as dit met ’n beter byvoeglike naamwoord vervang kan word nie. Hier is ’n paar voorbeelde: […]

Die Taaltrommel 23 November 2020: Paronieme

Wat is paronieme? Dit is woorde wat dieselfde stam het maar tog verskil in betekenis. Dit is dus belangrik om nie die woorde met mekaar te verwar nie en dit korrek in sinne te gebruik. Voorbeelde: erken en herken: Jammer, ek erken dat jy reg het. Ek het dadelik my ou skoolvriend herken. feitlik en […]

Die Taaltrommel 30 November 2020: Einde

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Die jaar spoed ten einde; dus haal ons die woord “einde” uit die Taaltrommel. einde: Jy het ’n einde/end aan iets gemaak, dit beëindig, gestaak of stopgesit [NIE: ’n einde maak aan] at the end of the day (figuurlik): Afrikaans: op stuk […]

Die Taaltrommel 16 November 2020 – Afkortings

Vandag haal ons ’n paar afkortings uit die Taaltrommel en vind uit waarvoor dit staan: ABV                 Afrikaanse Bybelvertaling ATKV               Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging ATR                 Afrikaanse Taalraad AWS                Afrikaanse woordelys en spelreëls FAK                 Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge HAT                 Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal NALN              Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum […]