Tag Archives: Beroepshigiëne

Woord van die week – 26 April 2021: Beroepshigiëne

beroepshigiëne s.nw. Die antisipasie, herkenning, evaluering en kontrolering van toestande wat ontstaan in of vanuit die werkplek en wat siekte of ’n nadelige effek op die gesondheid van persone kan veroorsaak. (BRONNE: Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 85 van 1993, soos gewysig: Wysigingswet op Beroepsgesondheid en Veiligheid 181 van 1993; Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van […]