Tag Archives: Bybel

Spreekwoord van die week – 7 September 2020: Aan die voete van Gamáliël sit

Aan die voete van Gamáliël sit. Onder ’n erkende leermeester studeer. (Ontleen aan die Bybel. In Handelinge 5:34 word Gamáliël beskryf as ’n “leraar van die wet wat by die hele volk hoog in aansien was”. Hy was ook Paulus se leermeester.) (Bronne: Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom; Wat praat jy! Afrikaanse idiome. gesegdes […]

Die Bybel – in AFRIKAANS!

Die eerste eksemplare van die Afrikaanse Bybel word in Mei 1933 by die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap afgelewer, bron: Transvaalse Argiefbewaarplek

Op 26 Augustus 1933, vanjaar 86 jaar gelede, is ’n fees in byna elke uithoek van Suid-Afrika gehou. Die amptelike bekendstelling van die Afrikaanse Bybel is op dié dag gehou, met die hoogtepunt van feesvieringe wat in Bloemfontein plaasgevind het. Nagenoeg 5 000 gaste het die geleentheid in Bloemfontein bygewoon. Die vertaling van die Bybel […]

26 Augustus 1933 – Bekendstelling van volledig Afrikaanse Bybel in SA gevier

Op 26 Augustus 1933, vandag 87 jaar gelede, word die amptelike bekendstelling van die eerste volledige vertaling van die Afrikaanse Bybel in elke uithoek van Suid-Afrika gevier, met die feesvieringe in Bloemfontein as die hoogtepunt daarvan. Ds. S.J. du Toit het in 1884 formeel met die vertaling van die Bybel begin en teen 1920 verskyn […]

Spreekwoord van die week – 17 Augustus 2020

Dis saliger om te gee as om te ontvang. Dit gee meer bevrediging om ander te help as om self gehelp te word. (Ontleen aan die Bybel; ’n aanhaling uit Handelinge 20:35.) (Bron: Spreekwoorde en waar hulle vandaan kom)

11 Maart 1843 – Taalstryder C.P. Hoogenhout gebore

Op 11 Maart 1843 is die taalstryder Casperus Petrus Hoogenhout in Amsterdam gebore. Hy het in 1860 na Suid-Afrika geëmigreer en het eers by die Nederlandse konsul gewerk, maar is daarna as onderwyser opgelei. Hoogenhout begin teen omstreeks 1870 as onderwyser by Groenberg in die Wellington-distrik werk. Hy het hom onder meer vir die vertaling […]