Tag Archives: C.P. Hoogenhout

Die Bybel – in AFRIKAANS!

Die eerste eksemplare van die Afrikaanse Bybel word in Mei 1933 by die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap afgelewer, bron: Transvaalse Argiefbewaarplek

Op 26 Augustus 1933, vanjaar 86 jaar gelede, is ’n fees in byna elke uithoek van Suid-Afrika gehou. Die amptelike bekendstelling van die Afrikaanse Bybel is op dié dag gehou, met die hoogtepunt van feesvieringe wat in Bloemfontein plaasgevind het. Nagenoeg 5 000 gaste het die geleentheid in Bloemfontein bygewoon. Die vertaling van die Bybel […]

11 Maart 1843 – Taalstryder C.P. Hoogenhout gebore

Op 11 Maart 1843 is die taalstryder Casperus Petrus Hoogenhout in Amsterdam gebore. Hy het in 1860 na Suid-Afrika geëmigreer en het eers by die Nederlandse konsul gewerk, maar is daarna as onderwyser opgelei. Hoogenhout begin teen omstreeks 1870 as onderwyser by Groenberg in die Wellington-distrik werk. Hy het hom onder meer vir die vertaling […]