Tag Archives: dagboek van die eerste vryheidsoorlog

Dagboek van die Eerste Vryheidsoorlog 5: 1880 – Potch markplein

Die markplein op Potchefstroom waar die Boere in opstand teen Britse gesag gekom het. Piet Bezuidenhout van Potchefstroom is in November 1880 gedagvaar vir die betaling van uitstaande belasting. Landdros Goetz besluit op beslaglegging van Bezuidenhout se wa. Die wa sou opgeveil word om vir die skuld te vergoed. Op 11 November 1880 ry gewapende […]

Dagboek van die Eerste Vryheidsoorlog 4: 1879 – Kleinfontein

Maart 1879: Meer as 4 000 burgers (sien foto) kom op Kleinfontein (by die huidige Benoni) byeen in afwagting op die Britse hoë kommissaris in Suid-Afrika, sir Bartle Frere, se persoonlike ontmoeting. Hy wil hulle inlig dat die anneksasie van die ZAR nie opgehef kan word nie. Hulle wag vier weke vir Frere om sy opwagting […]

Dagboek van die Eerste Vryheidsoorlog 3: 1878 – Joubert, Bok en Kruger

Op 10 Julie 1878 (meer as ’n jaar nadat die ZAR deur Brittanje geannekseer is) lê die Boereleiers – Piet Joubert, Willem Bok en Paul Kruger – ’n versoekskrif aan die Britse minister van kolonies, lord Carnavon, voor. Die versoekskrif is onderteken deur nagenoeg 6 600 burgers en smeek vir die herstel van die ZAR […]

Dagboek van die Eerste Vryheidsoorlog 2: 1877 – Kruger en Jorissen

In Mei 1877, kort nadat Brittanje die ZAR geannekseer het, vertrek Paul Kruger en dr. E.J.P. Jorissen (voor die anneksasie staatsprokureur van die Republiek) na Engeland om met die Britse minister van kolonies, lord Carnavon, te vergader. Hulle versoek onder meer ’n volkstemming waarin burgers vir of teen die anneksasie kan stem. Dit word afgekeur. […]

Dagboek van die Eerste Vryheidsoorlog 1: 1877 – Pretoria

’n Illustrasie van Pretoria, die hoofstad van die ZAR, wat in die 7 Maart 1877-uitgawe van die Illustrated London News verskyn het. Dié Boererepubliek is skaars ’n maand later, op 12 April, deur Brittanje geannekseer. Die Boere se verset teen die anneksasie het uiteindelik tot die Eerste Vryheidsoorlog in 1880-1881 gelei. Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 […]