Tag Archives: Delagoabaai

17 Desember 1890 – Spoorlyn tussen Kaapstad en Bloemfontein oopgestel

Vandag 130 jaar gelede, op 17 Desember 1890, word die spoorlyn tussen Kaapstad en Bloemfontein vir die eerste keer oopgestel. Hieroor skryf prof. M.J. Swart in die Afrikaanse Kultuuralmanak: “’n Roete oor die Vrystaatse gebied het natuurlik vir mede-Afrikaners voordeel ingehou, maar was nog altyd ’n Brits-Kaapse spoorlyn. In 1887 het [Paul] Kruger en pres. […]

4 November 1810 – Louis Trichardt trou Martha Bouwer

Op 4 November 1810, vandag 210 jaar gelede, tree die latere Voortrekkerleier Lodewikus Tregart (beter bekend as Louis Tregart oftewel Trichardt) op 27-jarige ouderdom op Graaff-Reinet in die huwelik met Martha Elizabeth Susanna Bouwer wat 12 jaar jonger as hy was. In die inleiding tot sy dagboek, soos gepubliseer in 1938 met inleiding en aantekeninge […]

3 September 1811 – Seun van die Voortrekkerleier Louis Tregardt op Boschberg gebore

Op 3 September 1811, vandag 209 jaar gelede, is Carolus Johannes Tregardt (ook gespel Trichardt), seun van die Voortrekkerleier Louis Tregardt, op Boschberg, tans Somerset-Oos, gebore. Carolus het die Groot Trek saam met sy pa onderneem. Carolus het gedurende die Groot Trek as wamaker en ambagsman gewerk en was onder meer in 1836 deel van […]

29 Julie 1845 – Voortrekkerdorp Andries Ohrigstad word in die Oos-Transvaal aangelê

Op 29 Julie 1845 word die Voortrekkerdorp Andries Ohrigstad in die Oos-Transvaal (teenswoordige Mpumalanga) aangelê. Nadat Natal in 1843 deur die Britte geannekseer is, het Andries Hendrik Potgieter besluit om na die Oos-Transvaal te trek om buite die Britse gebied heenkome te vind. In Junie 1845 verlaat tientalle Trekkers Potchefstroom en volg Potgieter na die […]

2 Junie 1887 – Delagoabaai-spoorlyn konstruksie begin

Op 2 Junie 1887 word met die konstruksie van die Delagoabaai-spoorlyn begin en word sewe jaar later, op 20 Oktober 1894, voltooi. Dit is amptelik op 1 Januarie 1895 ingewy. Die regering van die ZAR het jare lank reeds gehoop om ’n spoorlyn na die hawestad by Delagoabaai te bou en sodoende dié Boererepubliek met […]