Tag Archives: die storm-en-drang-jare

Die Taaltrommel – 13 Julie 2020

Wat beteken “storm-en-drang” of “die storm-en-drang-jare”? Letterkunde: Revolusionêre tydperk teen die einde van die 18de eeu in Duitsland (Sturm und Drang) toe jonger digters weggebreek het van geykte poëtiese norme. Onrustige, idealistiese jongelings- of oorgangstydperk. (Bron: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)