Tag Archives: Die tale wat ons praat: Taaldinge uit die gewilde radioprogram

Die Taaltrommel 8 Februarie 2021: Kameelperde

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Verlede week is daar reeds op sekere diergeluide gefokus. Vandag rek ons ons nekke om by die pragtige kameelperde en hul geluide uit te kom. Kameelperde is merendeels stil, maar tog meen sommiges dat ’n kameelperdkalf kan blêr of miaau. […]

Die Taaltrommel 1 Februarie 2021: Onomatopeïes

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Vrae oor diergeluide kom gereeld in leerders se taalvraestelle voor. Kenmerkend van geluidbeskrywings is dat dit gewoonlik onomatopeïes – klanknabootsend – is. Die kombinasie van die dier se naam (’n naamwoord) en die geluidbeskrywende woord (’n werkwoord) vorm dikwels ’n […]