Tag Archives: Duitsland

Die wonderwêreld van biblioteke

Alana Bailey Soms kom dit my voor asof biblioteke ’n bedreigde spesie is. In Suid-Afrika hoor ons gereeld van biblioteke wat sluit omdat die dorps- of stadsrade wat dit finansier, eerder die geld elders aanwend. Selfs in skole het biblioteke vanaf die 1990’s toenemend “mediasentrums” geword en is al minder boeke aangekoop. Dit is ’n […]

Rebellie van 1914 – Dagboek: 7 Augustus 1914

Nadat Brittanje op 4 Augustus 1914 tot die Eerste Wêreldoorlog toegetree het, het genl. Louis Botha die Britse regering in kennis gestel dat die Unie van Suid-Afrika volle verantwoordelikheid vir sy eie verdediging gaan neem en dat imperiale troepe vir oorlogsdiens elders uit Suid-Afrika onttrek kan word. Op 7 Augustus 1914, vandag 106 jaar gelede, […]

15 Julie 1916 – Slag van Delvillebos in die Eerste Wêreldoorlog

Vandag 104 jaar gelede, op 15 Julie 1916, begin die bloedige Slag van Delvillebos in die Eerste Wêreldoorlog waartydens die Suid-Afrikaanse Infanteriebrigade onder leiding van genl.maj. H.T. Lukin geveg het. Die brigade het opdrag ontvang om die bos buite die Franse dorpie Longueal in te neem. Die dorp is sowat 150 km noord van Parys […]

Die Taaltrommel – 13 Julie 2020

Wat beteken “storm-en-drang” of “die storm-en-drang-jare”? Letterkunde: Revolusionêre tydperk teen die einde van die 18de eeu in Duitsland (Sturm und Drang) toe jonger digters weggebreek het van geykte poëtiese norme. Onrustige, idealistiese jongelings- of oorgangstydperk. (Bron: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)

28 Junie 1948 – Berlynse Lugbrug deur die Weste ingestel

’n Skare mense by Tempelhof-lughawe in Berlyn kyk in 1948 toe hoe nog ’n vliegtuig land as deel van die Berlynse Lugbrug.

Op 28 Junie 1948, vandag 72 jaar gelede, word die Berlynse Lugbrug (in Engels bekend as die Berlin Airlift) deur die Weste ingestel. Ná die Tweede Wêreldoorlog is Duitsland in vier sektore verdeel met Brittanje, die Sowjet-Unie, Frankryk en die VSA in beheer van elkeen van dié sektore. Die Duitse hoofstad, Berlyn, word op dieselfde […]