Tag Archives: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement

Woord van die week – 8 Februarie 2021: Hartedief

hartedief s.nw. Iemand wat die liefde van ’n ander persoon gewen het; liefling, skat. Uit Nederlands: hartendief (1869), so genoem omdat die persoon as’t ware as ’n dief opgetree het deur die hart van iemand te steel. Eerste optekening in Afrikaans in Patriotwoordeboek (1902): hartediif. (Bronne: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement; Handwoordeboek van die […]

Woord van die week – 18 Januarie 2021: Morbiditeit

morbiditeit s.nw. Die aanwesigheid van ’n siektetoestand. Die morbiditeitsyfer is die aantal gevalle van ’n siekte wat in ’n genoemde aantal van die bevolking voorkom. In die mediese wetenskap is komorbiditeit die aanwesigheid van een of meer siektetoestand, bykomend tot of onderliggend aan die primêre toestand ter sprake. (Bronne: Mediese woordeboek: Vertalend en verklarend; Wikipedia)

Woord van die week – 11 Januarie 2021: Platsak

platsak b.nw. Sonder geld, met ’n plat beurs. Oorsprong: Nederlands: platzak (1871), so genoem omdat ’n sak waarin nie geld is nie, plat is. (Bronne: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)    

Woord van die week – 21 Desember 2020: Pasella

pasella s.nw. (informeel) s.nw. Present, fooitjie; iets ekstra op die koop toe kry. (Oorsprong: Uit Xhosa bhasela: “’n present gee” of Zulu basela “smeek vir”. Daar word gemeen dat “pasella” ’n hibridiese woord is uit “present” en Xhosa ibaso “geskenk”.) (Bronne: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)   […]

Woord van die week – 14 Desember 2020: Versoening

versoening s.nw. Die proses waardeur vrede tussen opponente bewerkstellig word, deur direkte onderhandeling of deur bemiddeling van ‘n tussenganger. Beslegting; detente; rekonsiliasie; skikking; toenadering; vergewing; vredemaking. Ook: Heilsweldaad van herstelde vrede tussen God en sondaar deur die soendood van Christus. (Bronne: PharosAanlyn; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)