Tag Archives: Flip Buys

[Ep.12] HOOFSTUK 19 – Selfbestuur of ANC-bestuur?

Elkeen van ons se lewe is te belangrik om dit net aan die ANC se beskikking oor te laat. Dit is mos ’n natuurlike reaksie van mense om oor hul eie sake te wil besluit as die regering swak besluite daaroor neem. Luister saam. Luister hieronder na Hoofstuk 19 van die boek, Die pad na […]

[Ep.11] HOOFSTUK 17 – Konsentrasie in ankerdorpe en kulturele kantons

Die kern van die saak is dat Afrikaners uit die lesse van die geskiedenis sal moet leer om volhoubaar te kan voortbestaan, sê Flip Buys in Hoofstuk 17 van sy boek. Kom luister na die die praktiese planne wat hy voorstel. Luister hieronder na Hoofstuk 17 van die boek, Die pad na selfbestuur: Anderkant die […]

[Ep.10] HOOFSTUK 16 – Ons geslag se taak

Die geslagte vóór ons het met groot uitdagings te kampe gehad. Die een geslag moes die Groot Trek aanpak, die volgende een die Anglo-Boereoorlog. Daarna het die modernisering van Afrikaans gevolg waardeur die land opgebou en ontwikkel is. Die volgende geslag moes die Koue Oorlog en die Grensoorlog trotseer, en die volkereverhoudingsprobleem probeer oplos deur […]

[Ep.9] HOOFSTUK 15 – Die Jode se vierpuntplan vir voortbestaan

Wat is die antwoord vir Afrikaners in Suid-Afrika? Kom luister hier na Flip Buys en hoe sy idees vir die uitbouing van die Solidariteit Beweging gevorm is. Luister hieronder na Hoofstuk 15 van die boek, Die pad na selfbestuur: Anderkant die mislukking van staatsbestuur, deur Flip Buys. Hierdie is die agste episode in ‘n reeks […]

[Ep.8] HOOFSTUK 12 – Switserland en die “f ”- woord

“Hoe kan die ANC sosialisme vir die soveelste keer weer probeer?” vra ’n ekonoom-vriend my moedeloos. “Inderdaad, sosialisme is gewild in arm lande waar dit nie kan werk nie, en onnodig in ryk lande waar dit wel kan werk,” is die enigste antwoord waaraan ek kan dink. Kom luister na Flip Buys se voorstelle vir […]