Tag Archives: Gespierde Afrikaans

Die Taaltrommel 15 November 2021: Gespierde Afrikaans

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Nog ’n paar voorbeelde van woorde wat gerus met die volgende “gespierde” Afrikaanse woorde vervang kan word: resente                        onlangse retrospektief                terugskouend siteer                           aanhaal stabiel                          bestendig suspisie                       vermoede (BRON: “Gespierde Afrikaans”, LitNet, 2021-11-15)

Die Taaltrommel 25 Oktober 2021: Huidiglik

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Gebruik gespierde Afrikaans en vermy taal-verpestings soos die volgende: huidiglik – gebruik: deesdae, nou, tans, soos sake nou staan, teenswoordig, hedendaags of op die oomblik (BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 6de uitgawe; Skryf Afrikaans van A tot Z: Die […]

Die Taaltrommel 21 Junie 2021: Gespierde Afrikaans

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Nog ’n paar “gespierde” Afrikaanse woorde wat met vrug ingespan kan word: metodologie             gebruik eerder:  werkswyse multipolêr                                            veelpolig objek                                                   voorwerp offisieel                                                amptelik omnivoor                                             allesvreter/alleseter ondermyn                                            ondergrawe (BRON: “Gespierde Afrikaans”, LitNet, 2021-03-25)

Die Taaltrommel 14 Junie 2021: Akademiese Tekste

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Ons kyk weer na ’n paar pragtige “gespierde” Afrikaanse woorde wat gebruik kan word in plaas van die woorde wat dikwels in akademiese tekste en formele kommunikasie voorkom: kousaliteit                                oorsaaklikheid kriterium                                  maatstaf kwaliteit                                   gehalte legitiem                                    regmatig, wettig lompsom      […]

Die Taaltrommel 22 Maart 2021: Gespierde Afrikaans

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Hier is nog ’n paar pragtige “gespierde” Afrikaanse woorde wat eerder gebruik kan word in plaas van die woorde wat dikwels in akademiese tekste en formele kommunikasie voorkom: implementeer              –           toepas, in werking stel, uitvoer industrie                       –           nywerheid, bedryf insidensie                    […]