Tag Archives: glossarium

Woord van die week – 1 Junie 2020

glossarium s.nw. Lys van moeilike woorde wat ’n outeur in ’n werk gebruik het en saam met hulle verklarings gewoonlik agter in die werk gegee word. Oorsprong: Latyn en Grieks: glõssa (Grieks): glos + –arium (Latyn): versameling. (Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)