Tag Archives: handwoordeboek van die Afrikaanse Taal

Woord van die week – 15 Maart 2021: Amulet

amulet s.nw. Voorwerp wat gedra word om vermeende skadelike invloed van geeste af te wend of as voorbehoedmiddel teen siektes, ongelukke, ens. beskou word; gelukbringer, talisman Oorsprong: Latyn amuletum (BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 6de uitgawe; PharosAanlyn)

Woord van die week – 1 Maart 2021: Mengels

Mengels s.nw. [geen meervoud](informeel, skertsend) Vermenging van twee of meer tale, veral met Engels daarby. “My pa is Afrikaans en my ma Engels, so ek praat Mengels.” (Tarryn Lamb, Kuier, 5 Augustus 2019) (BRONNE: Woordeboek van Afrikaans Vandag; PharosAanlyn)

Woord van die week – 22 Februarie 2021: Kleinood

kleinood s.nw. (mv.: kleinode) 1 Klein, kosbare voorwerp; juweel. 2 (fig.) Iets wat van baie waarde is. Oorsprong: Kleinood is ’n Germaanse woord wat in die vroeë Middeleeue verlatyns is tot clenodium. Die ou Duitse agtervoegsel -ood (by klein) beteken “besitting”. Die woord beteken dus “iets sierlik/mooi as besitting (van iemand)”. (BRONNE: Handwoordeboek van die […]