Tag Archives: handwoordeboek van die Afrikaanse Taal

Die Taaltrommel 4 Oktober 2021: Verwarrende woorde

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Verwarrrende woorde: bydra en bydrae; klop en wen bydra: werkwoord Elkeen moet R100 bydra vir die geselligheid. Swak dienslewering sal bydra tot wantroue in munisipale bestuurslede. bydrae: selfstandige naamwoord Die publiek word versoek om ’n bydrae te lewer tot die […]

Woord van die week – 23 Augustus 2021: Maalstroom

maalstroom s.nw. 1 Stroom wat ronddraai soos in ’n tregter. 2 (figuurlik) Verwarrende menigte: ’n Maalstroom van bedrywighede. Jou in die maalstroom van die wêreld stort: In omstandighede begewe wat jy nie kan beheer nie. (BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)

Woord van die week – 16 Augustus 2021: Genealogie

Genealogie s.nw. 1 Wetenskap wat die afstamming van mense ondersoek; afstammingskunde, familiekunde 2 Verslag van iemand se voorouers en hulle nageslagte in natuurlike volgorde; geslagregister, stamboom (Oorsprong: Grieks: genea afkoms, herkoms, afstamming + logos studie) (BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)

Woord van die week – 9 Augustus 2021: Deurwinter

deurwinter b.nw. Ervare, kundig; ook uitgeslape, geslepe (’n Deurwinterde geleerde, politikus, skelm) Samestelling van “deur” en “winter”: so genoem omdat iemand wat ’n strawwe winter kon oorleef, oordragtelik ervare genoeg is om vir homself te sorg, al is dit op ’n geslepe manier. (Vergelyk Nederlands doorwinterd) (BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; Etimologiewoordeboek […]

Woord van die week – 2 Augustus 2021: Intuïsie

Intuïsie s.nw. 1 Onmiddellike, spontane begrip van ’n saak asof deur ingewing; ook, besit van sodanige begrip; vermoë om iets aan te voel. 2 Onmiddellike kennis van iets sonder dat die sintuie of die rede ’n rol in die verkryging daarvan gespeel het 3 Geval van sodanige begrip of kennis. (BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse […]