Tag Archives: handwoordeboek van die Afrikaanse Taal

Woord van die week – 22 Februarie 2021: Kleinood

kleinood s.nw. (mv.: kleinode) 1 Klein, kosbare voorwerp; juweel. 2 (fig.) Iets wat van baie waarde is. Oorsprong: Kleinood is ’n Germaanse woord wat in die vroeë Middeleeue verlatyns is tot clenodium. Die ou Duitse agtervoegsel -ood (by klein) beteken “besitting”. Die woord beteken dus “iets sierlik/mooi as besitting (van iemand)”. (BRONNE: Handwoordeboek van die […]

Woord van die week – 8 Februarie 2021: Hartedief

hartedief s.nw. Iemand wat die liefde van ’n ander persoon gewen het; liefling, skat. Uit Nederlands: hartendief (1869), so genoem omdat die persoon as’t ware as ’n dief opgetree het deur die hart van iemand te steel. Eerste optekening in Afrikaans in Patriotwoordeboek (1902): hartediif. (Bronne: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement; Handwoordeboek van die […]

Woord van die week – 1 Februarie 2021: Hoeksteen

hoeksteen s.nw. 1 Netjies gekapte klipblok wat op ’n hoek ingemessel word om twee mure met mekaar te verbind. 2 Netjiese, gepoleerde steen met ’n inskripsie as gedenksteen. 3 (fig.) Iemand of iets van fundamentele belang; steunpilaar. (BRONNE: PharosAanlyn; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)  

Woord van die week – 25 Januarie 2021: Sosiale media

sosialemedia-beïnvloeder s.nw. Persoon wat so gewild is en deur so baie mense gevolg word, dat wanneer hy/sy in die sosiale media ’n produk of diens aanbeveel, bevorder of kritiseer, potensiële kopers of gebruikers hulle daardeur laat beïnvloed en lei. Sinonieme: beïnvloeder; internetberoemde sosiale media (versamelnaam) Verskillende vorms van elektroniese kommunikasie waardeur mense op die internet […]