Tag Archives: HAT

Taalwenk – Anglisisme

’n Anglisisme is ’n vorm wat onder Engelse invloed in ’n ander taal opgeneem word; dikwels is sodanige vorm in stryd met die sisteem van die ontlenende taal. Voorbeelde: Die spaarwiel (Engels: spare wheel) is stukkend. Korrekte Afrikaanse vorm: Die noodwiel is stukkend. Hulle groei (Engels: grow) pragtige blomme. Korrekte Afrikaanse vorm: Hulle kweek pragtige […]

Wonderlike Woorde – oulap

oulap s.nw. 1. (histories) Pennie, dubbeltjie. 2. (geselstaal; t.o.v. geld) Klein hoeveelheid. Samestelling van “ou” en “lap”: Beide dele dui op iets wat min waarde het. Ook in spreekwoorde/uitdrukkings, byvoorbeeld: Vir ’n oulap en ’n bokstert verkoop. Goedkoop verkoop. ’n Oulap se rooi maak mooi. ’n Bietjie rooisel aan ’n vrou se gesig laat haar […]