Tag Archives: Hollands

Kraal se boekrak – Verset en opbou

Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans deur J.C. Steyn (Uitgegee deur Kraal Uitgewers, 2019) Op ’n gesamentlike sitting van die Volksraad en senaat op 8 Mei 1925 is die derde lesing van ’n wetsontwerp aanvaar waarvan die eerste bepaling lui: Het woord ‘hollandse’ in artikel honderd zeven en dertig van de […]

30 Oktober 1937 – Jan Hendrik Hofmeyr (Onze Jan) de Waal sterf

In Suid-Afrikaanse heldegalery word Onze Jan soos volg beskryf:   “Vanaf 1878 tot 1909 het hy vir die Afrikanergroep in Kaapland meer dan enige ander leier die rigting aangewys. Hy was partyleier by uitnemendheid … As joernalis en koeranteienaar het hy sy weg reeds op betreklik jeugdige ouderdom gebaan tot ’n selfstandige posisie in die samelewing […]