Tag Archives: Inheems

Woord van die week – 20 September 2021: Inheems

inheems b.nw, bw. Wat in ’n land, gebied tuishoort, van nature daarin voorkom of daartoe beperk is (soos die rooibosteeplant). inheemse kennis: kennis wat op eie bodem ontstaan het en nie aan ’n vreemde kultuur ontleen is nie. (BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)