Tag Archives: Integriteit

Woord van die week – 23 November 2020: Integriteit

integriteit s.nw. 1. Regskapenheid, volledige eerlikheid, onomkoopbaarheid. 2. Onskendbaarheid van grondgebied en onaantasbaarheid van die soewereiniteit. (Oorsprong: Latyn: integritas ongeskondenheid < integer onaangetas) (Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)