Tag Archives: Joernalistiek

16 Augustus 1800 – Joernalistiek begin in Suid-Afrika

Joernalistiek in Suid-Afrika begin met die verskyning van die Kaapsche Stads Courant en Afrikaansche Berigter (The Cape Town Gazette and African Advertiser). Die koerant was tweetalig en dit was ook die eerste medium wat nuus en advertensies bevat het.