Tag Archives: John Tweed

18 Mei 1899 – Jan van Riebeeck standbeeld onthul

18 Mei 1899 Op 18 Mei 1899 word die standbeeld van Jan van Riebeeck onthul. Die standbeeld staan in Heerengrachtstraat in Kaapstad. Dit is in brons gebeeldhou deur John Tweed en aan die stad Kaapstad geskenk deur Cecil John Rhodes.