Tag Archives: Kaap Kolonie

5 Augustus 1884 – Stigting van die Nieuwe Republiek

Die Vryheid Republiek of Nieuwe Republiek was een van die kleiner Boererepublieke in die huidige Suid-Afrika wat deur die Voortrekkers gestig is nadat hulle die Kaapkolonie, wat onder Britse beheer was, verlaat het.   Die Nieuwe Republiek het slegs vir ‘n kort tydperk tussen 1884 en 1888 bestaan voor dit in die Zuid-Afrikaansche Republiek opgeneem […]

19 Julie 1786 – Graaff-Reinet word gestig

Die dorp is vernoem na die destydse goewerneur van die Kaapkolonie, Cornelis Jacob van de Graaff, en sy vrou. Die dorp is oorspronklik gestig as ‘n handelspos om die binnelandse handel vanaf die Kaapkolonie uit te brei.