Tag Archives: Kaapstad

17 Desember 1890 – Spoorlyn tussen Kaapstad en Bloemfontein oopgestel

Vandag 130 jaar gelede, op 17 Desember 1890, word die spoorlyn tussen Kaapstad en Bloemfontein vir die eerste keer oopgestel. Hieroor skryf prof. M.J. Swart in die Afrikaanse Kultuuralmanak: “’n Roete oor die Vrystaatse gebied het natuurlik vir mede-Afrikaners voordeel ingehou, maar was nog altyd ’n Brits-Kaapse spoorlyn. In 1887 het [Paul] Kruger en pres. […]

30 Oktober 1937 – Afrikaanse skrywer en politieke aktivis J.H.H. de Waal sterf

Op 30 Oktober 1937 sterf die Afrikaanse skrywer en politieke aktivis J.H.H. (Jannie) de Waal. In sy boek Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans skryf die taalhistorikus Jaap Steyn soos volg oor De Waal: “De Waal het grootgeword in Kaapstad, waar daar soos elders gespot is met die taal van Die […]

18 September 1761 – SA se eerste groot boekversamelaar in Kaapstad oorlede

Suid-Afrika se eerste groot boekversamelaar, die Duitser van geboorte Joachim Nikolaus von Dessin, is vandag 259 jaar gelede, op 18 September 1761, in Kaapstad oorlede. Von Dessin se boekery was in die 18de eeu die grootste versameling aan die Kaap. Hierdie versameling het later tot die oprigting van eerste openbare biblioteek gelei. Hoewel die boeke […]

18 Augustus 1859 – Hoeksteen van die oudste openbare hospitaal in Suid-Afrika gelê

Op 18 Augustus 1859, vandag 161 jaar gelede, word die hoeksteen van die oudste openbare hospitaal in Suid-Afrika, die New Somerset-hospitaal in Groenpunt, Kaapstad, deur die Kaapse goewerneur, sir George Grey, gelê. Die oorspronklike Somerset-hospitaal is in 1818 gebou, in ’n tyd toe die enigste hospitale aan die Kaap slegs na militêre, vloot- en regeringspersoneel […]

9 April 1697 – VOC Kaap Bevolkingsopname

’n Bevolkingsopname van 9 April 1679 het aangetoon dat, 27 jaar nadat Jan van Riebeeck ’n verversingspos aan die Kaap kom vestig het, daar 87 vry mans, 55 vroue, 117 kinders, 30 wit manlike bediendes, 113 manlike slawe en 20 slawekinders in die Kaap woonagtig was. Daar was dus ’n totaal van slegs 422 mense. […]