Tag Archives: Karatara

Die Taaltrommel 29 November 2021: Plekname

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Met die langpad wat wink, is die uitspraak van sekere plekname belangrik: Caledon           sê: Kallie-don Clocolan          sê: Klo-koe-laan Elgin                sê: El-ghin Karatara          sê: Ki-rá-ti-rá (BRON: afrikaans.com)