Tag Archives: klanknabootsing

Die Taaltrommel 8 Februarie 2021: Kameelperde

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Verlede week is daar reeds op sekere diergeluide gefokus. Vandag rek ons ons nekke om by die pragtige kameelperde en hul geluide uit te kom. Kameelperde is merendeels stil, maar tog meen sommiges dat ’n kameelperdkalf kan blêr of miaau. […]

Die Taaltrommel 1 Februarie 2021: Onomatopeïes

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Vrae oor diergeluide kom gereeld in leerders se taalvraestelle voor. Kenmerkend van geluidbeskrywings is dat dit gewoonlik onomatopeïes – klanknabootsend – is. Die kombinasie van die dier se naam (’n naamwoord) en die geluidbeskrywende woord (’n werkwoord) vorm dikwels ’n […]

Woord van die week – 28 September 2020: Sakkie-sakkie

sakkie-sakkie (ook sonder ’n koppelteken: sakkiesakkie) s.nw. Boeremusiek ww. Op tradisioneel Suid-Afrikaanse manier langarm dans, veral op die maat van boeremusiek.        Waarskynlik klanknabootsing van die vinnige, herhalende ritme van die musiek. (Bronne: Woordeboek van die Afrikaanse Taal; Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)