Tag Archives: kompromie

Woord van die week – 25 Mei 2020

kompromie, kompromis s.nw. 1 Minlike skikking, vergelyk; skikking waarby elke kant iets toegee. 2 Handeling waarby ’n mens ’n deel van jou beginsels opoffer. Oorsprong: Latyn: com saam + mittere beloof (Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)