Tag Archives: Latyns

Woord van die week – 1 Junie 2020

glossarium s.nw. Lys van moeilike woorde wat ’n outeur in ’n werk gebruik het en saam met hulle verklarings gewoonlik agter in die werk gegee word. Oorsprong: Latyn en Grieks: glõssa (Grieks): glos + –arium (Latyn): versameling. (Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)

Woord van die week – 25 Mei 2020

kompromie, kompromis s.nw. 1 Minlike skikking, vergelyk; skikking waarby elke kant iets toegee. 2 Handeling waarby ’n mens ’n deel van jou beginsels opoffer. Oorsprong: Latyn: com saam + mittere beloof (Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)