Tag Archives: lei

Die Taaltrommel 31 Augustus 2020 – Verwarrende woorde

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Die kollig val op ’n paar verwarrende woorde: afkeer en afkeur afkeer s.nw. Gevoel van afsku: ’n Afkeer hê van bogpraatjies.afkeer (afgekeer) ww. 1 Verhinder om te tref: ’n Hou met ’n kierie afkeer. 2 Wegdraai: Sy het haar van ons afgekeer. […]