Tag Archives: logistiek

Die Taaltrommel 5 Julie 2021: Wanneer watter woord?

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. Wanneer gebruik ’n mens “logistiek” en wanneer “logisties”? Of “politiek” en “polities”? logistiek s.nw.: Die wetenskap en die praktyk rakende die doeltreffende verskaffing van voorraad vir ’n gebeurtenis en alles wat daarmee saamhang. Die byvoeglike naamwoord is ook “logistiek”: logistieke […]