Tag Archives: Lord Roberts

3 Mei 1900 – Britse leër mars na Pretoria

Die opmars van Bloemfontein na Pretoria deur die Britse leër, onder bevel van lord Roberts begin. Die liedjie ‘We are marching to Pretoria’ is die eerste keer gehoor. Foto: Britse soldate rus in die veld oppad na Pretoria Bron: www.britishempire.me.uk

2 September 1900 – lord Roberts verklaar verskroeideaardebeleid

Op 2 September 1900 stuur lord Roberts ’n brief aan genl. Louis Botha. Hierin voer Roberts onder meer aan dat daar geen “properly organised Boer armies” in die Transvaal of die Vrystaat oor is nie en dat die oorlog nou slegs tot guerrilla-aanvalle verval het. Roberts meen dat dié tipe oorlogvoering nadelig vir die land […]

1 September 1900 – Lord Roberts proklameer Brittanje se anneksasie van ZAR

Vandag 120 jaar gelede, op 1 September 1900, reik lord Roberts ’n proklamasie uit waarmee die ZAR deur Brittanje geannekseer word. Pretoria, die hoofstad van die ZAR, is reeds op 5 Junie daardie jaar ingeneem en die Britte was van mening dat die republikeinse magte hulle daarna aan Britse magte sou onderwerp – dit het […]

21 Augustus 1914 – lord Roberts wens Botha geluk

In 1912 word genl. Louis Botha tot ’n eervolle generaal in die Britse leër bevorder. Dit is ’n titel wat, tot in daardie stadium, nog nooit voorheen in Britse militêre geskiedenis toegeken is nie. Hieroor word soos volg in Afrikaanse Kultuuralmanak geskryf: “Vir Botha en vir Suid-Afrika moes dit as ’n besondere eer gedien het. […]

16 Junie 1900 – lord Roberts se verskroeideaardebeleid geïmplementeer

Op 16 Junie 1900 word die verskroeideaardebeleid met lord Roberts se proklamasie geïmplementeer. Hierin voer Roberts onder meer aan dat Boere woonagtig in die omgewings waar enige skade wat aan treinbrûe, spoorlyne en telegraaflyne aangebring word, verantwoordelik gehou sal word. Hy skryf in die proklamasie: “The houses in the vicinity of the place where the […]