Tag Archives: NG Kerk

11 Mei 1903 – Louis Botha lê hoeksteen van NG Kerk Bosmanstraat

Genl. Louis Botha lê die hoeksteen van die NG Kerk in Bosmanstraat, Pretoria Die NG Gemeente Pretoria is die oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria en die 58ste oudste bestaande gemeente in die hele Kerk. Voor die verdeling van die Transvaalse Kerk in twee, drie en later vier Sinodes was dit die […]

3 Junie 1865 – ZAR Uitvoerende Raad verklaar 16 Desember as vakansiedag

Op 3 Junie 1865 besluit die Uitvoerende Raad van die ZAR om 16 Desember voortaan as ’n openbare vakansiedag te vier. Dit het gevolg op ’n besluit wat die vorige jaar by die Algemene Vergadering van die NG Kerke in Natal geneem is, waarin besluit is dat dié dag as ’n kerklike dankdag in die […]

28 April 1805 – Hugenotekerk ingewy

Op 28 April 1805 – vandag 215 jaar gelede – is die sogenaamde Strooidakkerk oftewel die Hugenote-kerk, die tuiste van die derde oudste gemeente van die NG Kerk, in die Paarl ingewy. Die oorspronklike kerkgebou op dié terrein is in 1718 opgerig, maar was klein en swak gebou en daarom teen die einde van die […]

31 Januarie 1841 – Groote Kerk ingewy

Op 31 Januarie 1841 word die huidige Groote Kerk in Adderleystraat, Kaapstad, amptelik ingewy. Dié gebou behoort aan die oudste NG Kerk gemeente in Suid-Afrika en is dus die moedergemeente van die NG Kerk. Dit is dié gemeente, wat reeds in 1665 gestig is, se tweede kerkgebou. Die hoeksteen van die eerste kerkgebou is op […]