Tag Archives: Ons gaan ‘n taal maak

Aanhaling van die week – 9 Augustus 2021: Prof. Jaap Steyn

“Kleiner tale kan floreer wanneer die staat minderhede beskerm en hul tale bevorder. Indien nie, probeer taalgemeenskappe met eie middele hul tale in stand hou. Taalgetrouheid is dan ’n vereiste, maar ook die wil, ywer en bekwaamheid van leiers in die taalgemeenskap, én genoeg geld […] Die belangrikste is om dit [Afrikaans] waar moontlik te […]

15 Januarie 1846 – GRA stigterslid D.F. du Toit gebore

Op 15 Januarie 1846 word D.F. du Toit, een van die stigterslede van die Genootskap vir Regte Afrikaners (GRA) en die eerste redakteur van die eerste Afrikaanse koerant, Die Afrikaanse Patriot, op Kleinbos, Dal Josafat, gebore. Die taalhistorikus Jaap Steyn skryf soos volg oor Du Toit se bydrae tot die vroeë dae van Afrikaans: “Die […]

14 Oktober 1888 – Digter A.D. Keet gebore

Die Afrikaanse digter A.D. Keet (broer van die Bybelvertaler B.B. Keet) is op 14 Oktober 1888, op Alice in die Oos-Kaap gebore. Sy bekendste gedig, Muskiete-jag, het hy in sy losieshuiskamer in Nederland geskryf toe ’n groot muskiet hom lastig geval het. Nadat hy die muskiet doodgemaak het, het hy na bewering die reëls van […]

1 Augustus 1936 – SAUK tot stand gebring

Vandag 84 jaar gelede, op 1 Augustus 1936, het die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie (SAUK) kragtens die Uitsaaiwet (Wet 22 van 1936) tot stand gekom. Taalhistorikus Jaap Steyn skryf hieroor in sy boek “Ons gaan ’n taal maak: Afrikaans sedert die ‘Patriot’-jare” soos volg: “Die eerste direkteur-generaal (van 1936 tot 1948) was René S. Capara. ‘Die Burger’ […]

31 Julie 1885 – M.L. de Villiers in die Paarl gebore

Op 31 Julie 1885, vandag 135 jaar gelede, word Marthinus Lourens de Villiers, beter bekend as M.L. de Villiers, in die Paarl gebore. De Villiers het van jongs af ’n uitsonderlike musiektalent getoon en was vroeg reeds ’n bekwame pianis, violis, orrelis en klarinetspeler. De Villiers, die komponis van “Die Stem van Suid-Afrika” (geskryf deur […]