Tag Archives: pasella

Woord van die week – 21 Desember 2020: Pasella

pasella s.nw. (informeel) s.nw. Present, fooitjie; iets ekstra op die koop toe kry. (Oorsprong: Uit Xhosa bhasela: “’n present gee” of Zulu basela “smeek vir”. Daar word gemeen dat “pasella” ’n hibridiese woord is uit “present” en Xhosa ibaso “geskenk”.) (Bronne: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)   […]