Tag Archives: Pharos Aanlyn

Woord van die week – 14 April 2020

epidemiologie s.nw. 1 Wetenskap wat hom besighou met die voorkoms, verspreiding en beheer van siekte onder mense of diere. 2 Al die faktore wat die aan- of afwesigheid van ’n siekte of sy oorsaak bepaal. Oorsprong: Grieks: epi op + demos mense + logos woord; gesprek; wetenskap  (Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn: Woordeboek vir die Gesondheidswetenskappe)

Woord van die week – 6 April 2020

veerkrag s.nw. 1. In geneeskunde: spoedige herstelvermoë ná ‘n siekbed;  weerstandsvermoë.  2. In sielkunde: geesteskrag om stremmende omstandighede te weerstaan of om spoedig weer normaliteit ná ‘n terugslag te bereik.  3. In oefeningsfisiologie:  elastisiteit; veerkragtigheid. (Bron: PharosAanlyn)