Tag Archives: PharosAanlyn

Woord van die week – 29 Maart 2021: Pantomime

pantomime s.nw. 1 Voorstelling van ’n handeling alleen deur gebare, dans, ens., sonder woorde 2 Britse teatervorm gebaseer op ’n feëverhaal of sprokie, met musiek en vrolike grappe, gewoonlik rondom Kersfees opgevoer. (BRONNE: PharosAanlyn)

Woord van die week – 1 Maart 2021: Mengels

Mengels s.nw. [geen meervoud](informeel, skertsend) Vermenging van twee of meer tale, veral met Engels daarby. “My pa is Afrikaans en my ma Engels, so ek praat Mengels.” (Tarryn Lamb, Kuier, 5 Augustus 2019) (BRONNE: Woordeboek van Afrikaans Vandag; PharosAanlyn)

Woord van die week – 22 Februarie 2021: Kleinood

kleinood s.nw. (mv.: kleinode) 1 Klein, kosbare voorwerp; juweel. 2 (fig.) Iets wat van baie waarde is. Oorsprong: Kleinood is ’n Germaanse woord wat in die vroeë Middeleeue verlatyns is tot clenodium. Die ou Duitse agtervoegsel -ood (by klein) beteken “besitting”. Die woord beteken dus “iets sierlik/mooi as besitting (van iemand)”. (BRONNE: Handwoordeboek van die […]

Woord van die week – 6 Julie 2020

paranoia s.nw. 1 Geestesiekte waarby die pasiënt las het van waandenkbeelde, bv. grootheidswaan en/of vervolgingswaansin; verstandsverbystering 2 Abnormale neiging om ander te wantrou (Oorsprong: Grieks paranoia: para onreëlmatig + noos verstand) (Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)