Tag Archives: PharosAanlyn

Die Taaltrommel 11 Oktober 2021: Green fingers

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie. In die lente raak ons opnuut bewus van tuine en die blommeprag om ons. Maar nie almal het green fingers nie. Wat is dit in Afrikaans? green fingers: om ’n groeihand te hê; ’n hand met ’n plant te hê. […]

Woord van die week – 16 Augustus 2021: Genealogie

Genealogie s.nw. 1 Wetenskap wat die afstamming van mense ondersoek; afstammingskunde, familiekunde 2 Verslag van iemand se voorouers en hulle nageslagte in natuurlike volgorde; geslagregister, stamboom (Oorsprong: Grieks: genea afkoms, herkoms, afstamming + logos studie) (BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)

Woord van die week – 28 Junie 2021: Samesweringsteorie

samesweringsteorie s.nw. Idee dat ’n slegte situasie, of iets slegs wat gebeur, die gevolg is van ’n geheime plan wat deur ’n magtige persoon of groep uitgevoer word. (BRON: PharosAanlyn/Woordeboek van Afrikaans Vandag)    

Woord van die week – 14 Junie 2021: Paternalisme

paternalisme s.nw. Uitoefening van, kontrole oor of sorg vir onderdane op ’n vaderlike manier, bv. deur ’n regering of werkgewer, sonder om hulle enige seggenskap te gee oor hul eie sake; bevoogding Oorsprong: Latyn paternus: vaderlik; pater: vader (BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)