Tag Archives: streng

Woord van die week – 3 Augustus 2020

drakonies b.nw. Onregmatig of wreedaardig streng. Uit Nederlands: draconisch (1863). Nederlandse draconisch is ‘n afleiding van die Griekse persoonsnaam Dracon, die wrede Atheense wetgewer van omstreeks 621 v.C. wat van die geringste oortreding ‘n halsmisdaad gemaak het. Sy naam beteken waarskynlik “skerpsiende”. (Bron: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)