Tag Archives: Universiteit

2 Maart 1866 – Stellenbosch Gym open

Die jaar 1918 word deur sommige as die werklike begin van die hedendaagse Stellenbosch Universiteit geag. Ander reken egter dat dié universiteit se ontstaan na 1866 teruggetrek kan word. Aanhangers van dié mening kan dus vandag dié universiteit se 154ste verjaardag vier. Op 2 Maart 1866 het die Stellenbosse Gymnasium (die voorloper van die hedendaagse […]

24 Februarie 1968 – RAU open amptelik

Op 24 Februarie 1968 het die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU, vandag bekend as die Universiteit van Johannesburg) amptelik geopen. Die eerste 741 studente het op 3 Februarie ingeskryf en klasse is op 13 Februarie begin. RAU het op 1 Januarie 2005 met die Witwatersrand Technicon en die Oos-Rand- en Soweto-kampusse van Vista-universiteit saamgesmelt om die […]