Tag Archives: vandag in die verlede

9 Maart 1916 – Tafelberg Uitgewers gestig

Op 9 Maart 1916 kom Tafelberg Uitgewers tot stand. Volgens die “Afrikaanse kultuuralmanak” het die uitgewer uit Nasionale Pers ontstaan. Die Anglo-Boereoorlog het ’n groot behoefte aan geestelike en politieke uiting onder Afrikaners gebring wat gelei het tot die vestiging van verskeie instellings, soos Nasionale Pers wat in 1915 gevestig is. Tafelberg word beskou as […]

Vandag in die verlede

Kraal Uitgewers bied aanlyn ’n volledige daaglikse dagboek van historiese gebeure. Klik hier en kry ’n daaglikse dosis geskiedenisnuus – én inligting oor gebeure van die Anglo-Boereoorlog soos wat dit dag vir dag ontvou het. Vandeesweek se prominentste ABO-gebeure was soos volg: 19 Oktober 1900: President Paul Kruger van die ZAR vertrek gedurende die Anglo-Boereoorlog […]

29 Oktober

1944: Die eerste Afrikaanse gesangeboek verskyn. 1998: In ʼn verslag, wat deur die Waarheids-en-Versoeningskommissie vrygestel is, word apartheid as ʼn misdaad teen die mensdom verklaar. 1976: Nadat Transkei kort tevore onafhanklikheid verkry het, word daar op dié dag aangekondig dat dié land die Wet op Gemengde Huwelike en die Ontugwet herroep.

28 Oktober

1901: Die Britse pers het dikwels pro-konsentrasiekampuitlatings tydens die Anglo-Boereoorlog gepubliseer. Een so ʼn uitlating wat op dié dag deur eerwaarde John Knox Little gemaak is, lui soos volg: “,Among the unexampled efforts of kindness and leniency made throughout this war for the benefit of the enemy, none have surpassed the formation of the Concentration […]