Tag Archives: Variant

Woord van die week – 29 November 2021: Variantland

variant s.nw. Organisme wat deur verskil in eienskappe sterk afwyk van die gemiddelde tipe. variantland s.nw. Land waarin ’n gevaarlike variant van ’n virus in omloop is. Oorsprong: Latyn variare verander (BRONNE: PharosAanlyn: Woordeboek vir die Gesondheidswetenskappe en Woordeboek van Afrikaans Vandag)