Tag Archives: Volksraad

Kraal se boekrak – Verset en opbou

Verset & opbou: Skrywers en politici as aktiviste vir Afrikaans deur J.C. Steyn (Uitgegee deur Kraal Uitgewers, 2019) Op ’n gesamentlike sitting van die Volksraad en senaat op 8 Mei 1925 is die derde lesing van ’n wetsontwerp aanvaar waarvan die eerste bepaling lui: Het woord ‘hollandse’ in artikel honderd zeven en dertig van de […]

8 Oktober 1841 – Volksraad in Pietermaritzburg keur stigting van Winburg goed

Op 8 Oktober 1841 keur die Volksraad in Pietermaritzburg die stigting van ’n dorp op Jacobus de Beer se plaas “Waaifontein” (ook geskryf “Waayfontein”) goed. Die Voortrekkerleier Hendrik Potgieter het reeds enkele jare tevore (in 1836) die gebied tussen die Vet- en Vaalrivier van hoofman Makwana van die Bataung aangekoop. Kort voor lank het nog […]

5 Oktober 1844 – F.W. Reitz op Swellendam gebore

Op 5 Oktober 1844, vandag 176 jaar gelede, is F.W. Reitz op Swellendam gebore. Reitz het gedurende sy lewe verskeie prominente ampte in die Kaap, Vrystaat, ZAR en uiteindelik die Unie van Suid-Afrika beklee as onder meer eerste hoofregter (1874-1888) en vyfde president van die OVS en regter en staatsekretaris van die ZAR (1898-1902). Reitz […]

29 Julie 1845 – Voortrekkerdorp Andries Ohrigstad word in die Oos-Transvaal aangelê

Op 29 Julie 1845 word die Voortrekkerdorp Andries Ohrigstad in die Oos-Transvaal (teenswoordige Mpumalanga) aangelê. Nadat Natal in 1843 deur die Britte geannekseer is, het Andries Hendrik Potgieter besluit om na die Oos-Transvaal te trek om buite die Britse gebied heenkome te vind. In Junie 1845 verlaat tientalle Trekkers Potchefstroom en volg Potgieter na die […]