Tag Archives: Woord van die week

Woord van die week – 12 Oktober 2020: Pitkos

pitkos s.nw. 1. Kos soos mielies en koring wat uit korrels bestaan. 2. Stimulerende en betekenisvolle gedagtes.    (Samestelling van “pit” en “kos”, omdat stimulerende en betekenisvolle gedagtes as kragtige voedsel vir die gees beskou word.) (Bron: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)

Woord van die week – 5 Oktober 2020: Virtueel

virtueel b.nw. Wat ‘n voorstelling van die werklikheid betref. (rekenaarwetenskap) Wat betref of verband hou met ‘n werklikheidsillusie wat met beeld en klank deur spesiale ware geskep is vir ‘n rekenaargebruiker. In betekenis 1 uit Nederlands virtueel (1886). In betekenis 2 uit Engels virtual (1959). Nederlands virtueel via Frans virtuel en Middeleeuse Latyn virtualis “feitlik, […]

Woord van die week – 28 September 2020: Sakkie-sakkie

sakkie-sakkie (ook sonder ’n koppelteken: sakkiesakkie) s.nw. Boeremusiek ww. Op tradisioneel Suid-Afrikaanse manier langarm dans, veral op die maat van boeremusiek.        Waarskynlik klanknabootsing van die vinnige, herhalende ritme van die musiek. (Bronne: Woordeboek van die Afrikaanse Taal; Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)

Woord van die week – 14 September 2020: Demokrasie

demokrasie 1 Regeringsvorm deur verteenwoordigers deur die hele bevolking gekies, gekenmerk deur vryheid van spraak, van die individu, van die reg, van die pers ens.; volksregering. 2 Staat met so ’n regeringsvorm. (Oorsprong: Grieks demos volk + kratos krag) (Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)