Tag Archives: Woord van die week

Woord van die week – 4 Oktober 2021: Platjie

platjie s.nw. 1 Speelse, grappige persoon wat allerhande streke op ander uithaal 2 Terggees Oorsprong: Verouderde Nederlands platje (1718): rakker, in gunstige en ongunstige betekenis (’n guitige, skalkse, slim persoon) (BRONNE: PharosAanlyn; Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)

Woord van die week – 20 September 2021: Inheems

inheems b.nw, bw. Wat in ’n land, gebied tuishoort, van nature daarin voorkom of daartoe beperk is (soos die rooibosteeplant). inheemse kennis: kennis wat op eie bodem ontstaan het en nie aan ’n vreemde kultuur ontleen is nie. (BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)