Vandag in die verlede

Kraal Uitgewers bied aanlyn ’n volledige daaglikse dagboek van historiese gebeure. Klik hier en kry ’n daaglikse dosis geskiedenisnuus – én inligting oor gebeure van die Anglo-Boereoorlog soos wat dit dag vir dag ontvou het. Vandeesweek se prominentste ABO-gebeure was soos volg:

19 Oktober

  • 1900: President Paul Kruger van die ZAR vertrek gedurende die Anglo-Boereoorlog op die skip, De Gelderland, uit Lourenço Marques na Europa.
  • 1901: Die eerste uitgawe van die Staats Courant van den Oranjevrijstaat word met ’n drukpers, wat in ’n grot naby Fouriesburg versteek is, gedruk. 

20 Oktober

  • 1899: Die Slag van Talana vind tydens die Anglo-Boereoorlog plaas.

21 Oktober

  • 1899: Die Slag van Elandslaagte vind gedurende die Anglo-Boereoorlog plaas.
  • 1901: Kommandant Manie Maritz bereik Darling in die Kaapkolonie gedurende die Anglo-Boereoorlog. Hiermee bereik hy die verste punt in dié kolonie wat deur die republikeinse magte binnegedring sou word.

23 Oktober

  • 1899: Gedurende die Beleg van Mafeking kom een van die ZAR se Long Tom-kanonne by die dorp aan. Dié kanon het oorspronklik “Stemreg” geheet, maar die naam is later verander na “Ou Grietjie”.
  • 1900: Die dorp Bothaville word op hierdie dag gedurende die Anglo-Boereoorlog deur Britse magte verwoes. Minstens 48 huise word in puin gelê en slegs die kerk en enkele openbare geboue word gespaar.

24 Oktober

  • 1901: Die Slag van Kleinfontein, naby die huidige Groot-Marico, vind gedurende die Anglo-Boereoorlog plaas. Nagenoeg 30 Britse soldate het in dié geveg omgekom met nog 54 wat beseer is. Aan Boerekant is sowat 20 lewensverliese aangeteken met 31 manskappe wat beseer is.

25 Oktober

  • 1900: Die Transvaalse goudvelde word deur Brittanje geannekseer.