Wes-Transvaal – die hartklop van die Boereoorlogstryd

deur Ilze Nieuwoudt

Sowat ’n dag nadat oorlog op 11 Oktober 1899 tussen die twee Boererepublieke (die ZAR en die Oranje-Vrystaat) en die magtige Brittanje verklaar is, klap die eerste skote van ’n stryd wat uiteindelik meer as drie jaar sou neem om sy bittere einde te bereik. Teen omstreeks kwart voor elf die aand van 12 Oktober skiet die Wes-Transvaler veldkornet J.C. (Hansie) Coetzee die eerste skoot van die Anglo-Boereoorlog. Dié eerste konfliksituasie het by Kraaipan, tussen Mafeking en Vryburg, in die hartjie van die “wilde weste” plaasgevind. Vir die res van die oorlog sou dié geharde landskap en sy ewe geharde burgers getuienis lewer van die grootste én opspraakwekkendste veldslae, verwoesting, oorwinnings en nederlae. 

Meer oor Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog,
1899‑1902
Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog1899-1902 deur Pieter de Jager, is die sewende en laaste boek in Kraal Uitgewers se Die erwe van ons vaad’re-reeks (onder redaksie van A.W.G. Raath). Dit bied ’n omvattende weergawe van prominente én minder bekende veldslae en skermutselings wat in die Wes-Transvaal afgespeel het sowel as persoonlike ervarings van dié gebied se krygers. Die ZAR se westelike Boeremag het krygers van Pretoria-Wes, Johannesburg-Wes, Krugersdorp en Rustenburg in die oostelike streek tot by Lichtenburg, Wolmaransstad en Bloemhof in die verre weste ingesluit, terwyl die Noord-Kaapse, Griekwaland-Wes- en Stellaland-Rebelle hulle ook hier by die oorlog aangesluit het.

Deur De Jager se werk word die leser so te sê ’n ooggetuie van die veldslae van 1899 en 1900, onder meer by Modderrivier, Magersfontein en Paardeberg, en word later meegesleur deur die vindingryke guerrillaoorlogvoering wat die res van die oorlog gekenmerk het. Die beleërings van Mafeking en Kimberley, die dood van Danie Theron, die rol van hensoppers en joiners, opspraakwekkende teregstellings, planne vir die inval in die Kaapkolonie en die uiteindelike vredesonderhandelinge van 1902 is enkele van die sake wat in diepte in Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 ondersoek word.

Legendariese Boereleiers soos die sogenaamde Leeu van die Wes-Transvaal, generaal Koos de la Rey, generaals Jan Kemp, J.G. (Jan) Celliers, S.F. (Swart Sarel) du Toit en P.J. (Ou Hartjie) de Villiers, sowel as talle ander minder bekende persoonlikhede se betrokkenheid by die oorlog word deur De Jager op ’n verfrissende wyse aangebied.

Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog,1899-1902 bevat meer as 120 keurig geredigeerde foto’s (waarvan sommige nog nooit voorheen gepubliseer is nie) en sluit waardevolle nuwe besonderhede oor die oorlog in wat uit talle ongepubliseerde manuskripte en klankopnames opgediep is. Dié boek word op 21 Februarie verwag en sal daarna verskeep word. Dit is tot 31 Maart beskikbaar teen die bekendstellingsprys van slegs R450 (waarna die normale prys van R490 sal geld). Klik hier om jou eksemplaar te bestel. 

Wat sê die kenners?
“Alles in ag genome, het ons hier met ’n standaardwerk oor die Anglo-Boereoorlog se verloop in, en gevolge vir, die Wes-Transvaal te make. De Jager se navorsing is indringend en omvattend . . . Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 is ’n geskiedeniswerk van hoë gehalte, lewer ’n besondere bydrae (in Afrikaans) tot die historiografie van die konflik van 1899 tot 1902, en bou voort op die uitstekende bydraes soos vervat in die vorige ses boeke in Kraal Uitgewers se Die erwe van ons vaad’re-reeks geskiedenisboeke.”
– prof. André Wessels, senior professor en hoof van die Departement Geskiedenis, Universiteit van die Vrystaat 

Meer oor die skrywer
Pieter Jacobus de Jager is in 1937 op die plaas Driekuil, in die Ottosdal-distrik gebore. Ná sy skoolloopbaan behaal hy ’n graad in staatsleer en geskiedenis aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (die huidige Noordwes-Universiteit). Hoewel hy tot 2009 voltyds op die familieplaas geboer het, het sy passie vir die Wes-Transvaalse geskiedenis steeds sentraal gestaan en het daar reeds vyf publikasies oor Ottosdal en Wes-Transvaal in die algemeen oor die afgelope aantal jare uit sy pen verskyn. Die bekendste hiervan is sy boek Die Korannafonteiners: Stories oor Ottosdal en sy mense wat in 2008 by Protea Boekhuis gepubliseer is. Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog, 1899‑1902 is die resultaat van meer as 30 jaar se navorsing en vorm die hoogtepunt van De Jager se historiese skryfwerk.