Woord van die week – 1 Februarie 2021: Hoeksteen

hoeksteen s.nw.

1 Netjies gekapte klipblok wat op ’n hoek ingemessel word om twee mure met mekaar te verbind.
2 Netjiese, gepoleerde steen met ’n inskripsie as gedenksteen.
3 (fig.) Iemand of iets van fundamentele belang; steunpilaar.

(BRONNE: PharosAanlyn; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)