Woord van die week – 1 November 2021: Steier

steier ww.

1 Op die agterpote orent staan, bv. van perde gesê.

2 Waggelend op die voete bly; agteruit waggel, beur.

3 (figuurlik) Swaar kry onder die druk van omstandighede, bv. die ekonomie, die droogte.

steier s.nw.

1 Tydelike konstruksie (gewoonlik van pale en planke, soms ysterpype) teen huise wat gebou of herstel word, waarop werkers kan staan.

2 Raamwerk vir plante om teen te rank, tabakblare om aan te droog, vir hoenders om op te slaap, ens.

3 Houtstellasie, platform (op pale) op of langs ’n oewer as aanlegplek waar bote/skuite mense en goedere aan wal kan bring.

(HAT: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)