Woord van die week – 10 Mei 2021: Nepotisme

nepotisme s.nw.

Onregmatige begunstiging van familie en vriende.
Oorsprong: Uit Nederlands nepotisme (1659-1673), oorgeneem van Frans népotisme, wat gevorm is van Latyn nepos: neef.

(BRON: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement)