Woord van die week – 11 Januarie 2021: Platsak

platsak b.nw.

Sonder geld, met ’n plat beurs.

Oorsprong: Nederlands: platzak (1871), so genoem omdat ’n sak waarin nie geld is nie, plat is.

(Bronne: Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) en supplement; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)